Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Finja
Art. nr: 002805588 EAN: 7331933112052 Lev. Art. nr: 5511205

Grovbetong K40 (5163-528)

Finja Grovbetong, 002805588

Frostbeständig och vattentät betong för gjutningsarbeten i skikt tjockare än > 50 mm. Lämplig till plintar, enklare fundament mm. För gjutningar utsatta för tuffare förhållanden, tex salt havsmiljö, rekommenderas Anläggningbetong Grov. Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

Frostbeständig och vattentät betong för gjutningsarbeten i skikt tjockare än > 50 mm. Lämplig till plintar, enklare fundament mm. För gjutningar utsatta för tuffare förhållanden, tex salt havsmiljö, rekommenderas Anläggningbetong Grov.

Frostbeständig och vattentät betong för gjutningsarbeten i skikt tjockare än 50 mm. Lämplig till plintar, enklare fundament m.m.

Bearbetningsbar: ca 2 h Åtgång: 20 kg/10 mm/m2 Vattenåtgång: max 2,7 l per 25 kg Skikttjocklek: > 50 mm

Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement Std P
Förpackning Småsäck
Fraktion (mm) 0-8
Frostbeständig Ja
Hållfasthetsklass C32/40
Materialåtgång 1,92 kg per m² och mm (20 kg/10 mm/mm)
Skikttjocklek (mm) > 50
Tryckhållfasthet >40 MPa
Typ Betong
Vattenåtgång 2,7 liter per säck
Vattentät Ja
Vikt (kg) 25
Miljöinformation
GHS05
GHS07
Faroangivelser
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarlig ögonskada
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelser
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P261: Undvik att inandas damm.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande märkning