Ring oss idag! 0340 69 00 00. Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00 Sön- & helgdagar Stängt
 • Lånesläp
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
 • Mån-Fre 06:30 - 17:00
 • Lör Stängt
 • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
 • Mån-Fre 06:30 - 17:00
 • Lör Stängt
 • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms

SundaHus

Ingen vill bygga med farliga ämnen men tyvärr går det inte alltid att undvika. Därför ger SundaHus Miljödata dig fullt stöd i att göra medvetna materialval, dvs att undvika produkter med farliga ämnen samt att dokumentera produktvalen. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar systemet förutsättningar för att ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid.

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Läs allt om SundaHus på deras hemsida

Bedömning

SundaHus kategoriserar de bedömda produkterna som A, B, C+, C- eller D, där A är deras bästa bedömningsnivå. Om en produkt har blivit bedömd i SundaHus så kommer bedömningen framgå på produktsidan i vår e-handel.

sundahus A

A är produkter som:

 1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
 2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
 3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
 4. ger minimalt bidrag till smogbildning
 5. inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
 6. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
 7. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
 8. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
 9. inte har för låg transparens kring innehållet i produkten
sundahus B

B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar kriterierna för C+ respektive C-.

sundahus C+

C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.

sundahus C-

C- är produkter som:

 1. riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande)
 2. riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper
 3. riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
 4. ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen
 5. innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet
 6. riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
sundahus D

D är produkter som har för bristfällig dokumentation för en bedömning.