Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
 • Lånesläp
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
 • Mån-Fre 06:30 - 17:00
 • Lör Stängt
 • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
 • Mån-Fre 06:30 - 17:00
 • Lör Stängt
 • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
ROT avdrag 2

ROT är en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Avdraget är ett sätt att stimulera till vita bygg- och hantverkstjänster. Rotavdraget möjliggjordes 2004-2005 men blev inte allmänt känt förrän 2007. En regeländring är införd som gäller betalningar som görs från och med 1 januari 2016.

Många privatpersoner önskar idag ett direkt ROT-avdrag på sin faktura och för att du som byggare ska få betalt för hela arbetet, får du ansöka om resterande del från skatteverket. Denna del betalas normalt ut inom 10 dagar. Tänk på att kunden, för att nyttja avdraget:

 • Måste vara fyllda 18 år.
 • Vara obegränsat skattskyldig i Sverige.
 • Äger hela eller delar av bostaden där arbetet avses utföras.
 • Inte redan nyttjat avdraget om 50 000 sek för innevarande år.

För dig som utför ROT-tjänsten

Tillvägagångssätt för ROT-avdrag för dig som utför ROT-tjänsten:

1. I samband med att du kommer överens med kunden om att ett arbete skall utföras så ber du om:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Informations om att personen äger bostaden i fråga
 • Bostadens beteckning
 • Organisationsnummer (vid bostadsrättsförening)
 • Information om hur mycket ROT kunden nyttjat för innevarande år och försäkrar dig och kunden om att han/hon är berättigad till ROT-avdrag för arbetet.

2. Då sätter du igång med arbetet.

3. När arbetet är klart är det dags att fakturera, eller delfakturera om det gäller ett större jobb och ni kommit överens om detta. Du drar av 30 % av hela arbetskostnaden (inkl. moms) direkt på fakturan. Var uppmärksam på om kunden överskrider skattereduktionsgränsen för i så fall måste du dra av mindre, alternativt inget alls på den aktuella fakturan.

Fakturan skall innehålla:

 • Namn, adress och person- eller organisationsnummer på den som utfört arbetet, alltså du som hantverkare eller företaget du arbetar för.
 • Uppgift om er F-skattsedel.
 • Uppgift om vilka arbeten som utförts samt vart geografiskt.
 • En specifikation där fördelning av kostnaden på arbete resp. material, maskinhyra, utrustning och resor framgår.
 • Mervärdesskattens storlek.

Mer om ROT-godkända fakturor framgår under fakturamodellen på skatteverkets hemsida.

4. Nu är det dags att begära resterande del från Skatteverket, och det gör du genom att fylla i blanketten Begäran om utbetalning, preliminär skattereduktion ROT-arbete, på skatteverkets hemsida.

Du kommer inom kort få ett beslut av skatteverket om att pengarna kommer att betalas ut och du/ditt företag bör ha pengarna inom 10 dagar. Skulle du mot förmodan få ett beslut om att pengarna inte utbetalas så bör du kontakta skatteverket.

LÄNKAR

Tjänster med rätt till bidrag

Följande är exempel på tjänster som ger rätt till bidrag.

 • BADRUM
  Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.
 • BRASKAMIN
  Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.
 • HÄNGRÄNNOR
  Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.
 • MÅLNINGSARBETEN - SMÅHUS
  Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.
 • OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS
  Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.
 • TAK - SMÅHUS
  Lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag.
 • TAKPANNOR
  Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.
 • TILLÄGGSISOLERING
  Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.
 • UTBYGGNAD - FÖRRÅD
  Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.
 • FRITIDSHUS
  Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende. 

TJÄNSTER SOM EJ GER BIDRAG

Följande är exempel på tjänster som inte ger bidrag.

 • BYGGLOVSHANDLINGAR
  Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.
 • KOMPLEMENTHUS
  Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.
 • MÄTNINGSARBETEN
  Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.
 • NYBYGGNATION
  Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.
 • NYBYGGNATION - VÄXTHUS
  Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.
 • NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT
  Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus.
 • STAKET
  Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.

Källa Skatteverket