Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
 • Lånesläp
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
 • Mån-Fre 06:30 - 17:00
 • Lör Stängt
 • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
 • Mån-Fre 06:30 - 17:00
 • Lör Stängt
 • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Vad innebär plan- och bygglagen?

Vad innebär plan- och bygglagen?

Plan- och bygglagen är en lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Lagen har bl.a. gett upphov till Boverkets Byggregler, BBR. BBR är en samling föreskrifter och råd till plan- och bygglagen, men också till andra lagar inom branschen, t.ex. lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.fl.

Skillnader mellan olika former av lagstiftning

Det finns skillnader mellan lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Till exempel:

 • Myndigheters föreskrifter är mer detaljerade än de lagar och förordningar som riksdagen och regeringen upprättar.
 • Kraven i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter är alltid juridiskt tvingande.
 • Allmänna råd är bara riktlinjer och är inte juridiskt bindande.

Vi rekommenderar att ni även följer de allmänna råden och ser dem som styrande -- för att vara på den säkra sidan. I första hand är det byggherren som ansvarar för att efterfölja lagar och förordningar, men även byggare ska naturligtvis hjälpa kunden att eftersträva lagordning.

Lagstiftning och regler som är bra att känna till

Under de allmänna råden finns ofta branschspecifika överenskommelser som är bra att känna till och efterfölja. T.ex. GVK som ger ut branschregler för hur våtrum ska utformas och byggas.

Dessa regler, lagar, allmänna råd och föreskrifter m.m. är bra att känna till:

 • Boverkets Byggregler
 • EKS, som är en fortkortning av Europeiska konstruktionsstandarderna
 • Energideklaration
 • AMA, som är en förkortning av Allmän material- och arbetsbeskrivning
 • Funktionsregler tak
 • Generellt om branschregler
 • Standardavtal såsom AB (Allmänna bestämmelser), ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) och ABM (Allmänna Bestämmelser Materialleveranser)
 • Säkerhet i byggprocessen
 • Branschregler för våtrum

Håll dig uppdaterad genom att ta hjälp av oss

Flera paragrafer och lagrum har ändrats de senaste åren och ytterligare förändringar sker löpande. Det är därför viktigt att man uppdaterar sig regelbundet på vad som gäller. Ta gärna hjälp av din Woody-rådgivare med detta, för att känna till vilka förändringar som har skett och vilka lagrum du bör känna till för olika typer av projekt.

Att kunna lagarna utantill är inget krav, men det är viktigt att ha en generell bild av vad som gäller. Du bör också veta var du tar reda på mer information vid behov. Vänd dig till förändringar Svensk författningssamling, SFS, för att läsa om lagändringar, och Boverkets författningssamling, BFS, för att läsa uppdateringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

Mer information