Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar Stängt Nov-Feb
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Essve
Art. nr: 006914389 EAN: 7317761838104 Lev. Art. nr: 118814

FOGSKUM FLEX EKO (3970-)

Essve FOGSKUM FLEX EKO, 006914389

FOGSKUM FLEX EKO Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

FOGSKUM FLEX EKO

Isocyanatfritt fogskum/pistolskum med förbättrad prestanda, snabbare skumbildning, mer volym samt lättare att skära. Fogskum FLEX EKO är fixerande och mer likt ett traditionellt skum. Med bipackad kombiadapter och rör kan produkten användas direkt, eller tillsammans med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL. Med pistol blir resultatet alltid bäst och är proffsens naturliga val. Produkten ger utmärkta resultat som ljuddämpande akustiktätning och har mycket bra värmeisolerande förmåga. Ljuddämpande akustikfog (-60 dB) Högeffektiv värmeisolering Tål ej solljus - ska täckas/övermålas Skakas upp och ned 20 ggr före användning Arbetstemperatur +5°C till +30°C Härdar långsamt under +10°C Lagras stående i rumstemperatur max +25°C FOGSKUM FLEX EKO är BASTA-registrerad.

ESSVE Fogskum FLEX EKO är ett isocyanatfritt fogskum med bra ljuddämpande och värmeisolerande förmåga. För användning både inomhus och utomhus. För tätning runt fönster och dörrar För tätning runt rör och genomföringar Fäster mot de flesta material t ex trä, metall, betong, sten, cellplast, styrofoam

Appliceringstemperatur (°C) +5 / +40
Miljökodning Inomhus/Utomhus
Temperaturresistens min/max -50 / 90
Typ Fogskum
Miljöinformation
GHS02
Faroangivelser
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Skyddsangivelser
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P501: Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.