Ring oss idag! 0340 69 00 00. Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00 Sön- & helgdagar Stängt
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Danalim
Art. nr: 005971253 EAN: 5701159564621 Lev. Art. nr: 56462

Brandfog Fire Guard Silikon S 564 (26498-551)

Danalim Brandfog, 005971253

Fire Guard S 564, en neutralhärdande 1-komponent silicone fogmassa, som härdar med en reaktion med luftfuktighet. Läs mer

Visa alla tillgängliga varianter
Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

Fire Guard S 564, en neutralhärdande 1-komponent silicone fogmassa, som härdar med en reaktion med luftfuktighet.

Fire Guard S 564, en neutralhärdande 1-komponent silicone fogmassa, som härdar med en reaktion med luftfuktighet. Fire Guard S 564 ger en högelastisk fog, som klarar fog rörelser på upp till +/-25 % av fogens bredd. Fogmassan är lätt att bearbeta och har högt klimatiskt motståndsämne. Fire Guard S 564 kan uppnå brandklass EI 300 vid särskilda fog-konstruktioner. Fire Guard S 564 kan användas i samband med fogning kring fönster, dörrar, lätta skiljeväggar, golv och tak där brandsäkring önskas. Fire Guard S 564 är testad i.h.t. DS EN 1366-4: 2010 och uppfyller ISO 11600 F LM25.

Förberning av material: Fogsidorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Då det i praxis kan förekomma variationer i enskilda material bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet fogning ?? särskilt vid större arbeten . Användningstemperatur: Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C. Applicering: Patronens skruvtopp skärs av med en vass kniv, varefter fogspetsen skärs av med ett snett snitt som är lite mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med en hand- eller tryckluft pistol. Härdning: Bildar hinna inom: ca 20 min vid 23 ??C och 50 % RF Genomhärdning: 1 - 2 mm/dygn vid 23 °C och 50 % RF. Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och/eller lägre luftfuktighet Efterbehandling: Fire Guard S 564 är inte övermålningsbar. Rengöring: Verktyg rengörs - och fogmassan avlägsnas - med t.ex. bensin eller terpentin. Härdad fogmassa kan avlägsnas med Siliconerens 911 eller mekaniskt. Händer och hud tvättas med DanaWipes eller med tvål och vatten. För mer upplysning och goda råd hänvisar vi till »brandbroschyren«, eller kontakta Teknisk Service.

Appliceringstemperatur (°C) +5 till +40
Brandklassad Ja
Certifiering EN 1366-4
Densitet 1,29 kg/liter
Färg Vit
För fogar (mm) 12-50
Förpackning Påse
Förvaring Torrt & Svalt
Förvaringstemperatur (°C) 10-18
Frostbeständig Ja
Hårdhet (shore) 25
Härdningstid (dygn) 1-2mm/dygn
Innehåll (ml) 600
Konsistens Tixotropisk
Lagringstid 12 månader
Nyans Vit
Övermålningsbar Nej
Rörelseförmåga ISO 11600 (%) 25
Temperaturbeständighet (°C) -40 till +140
Typ Brandfogmassa
UV-beständig God
Miljöinformation
GHS07
Faroangivelser
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd ögonskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.