Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Stäng
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

Lagar & Regler

Det är viktigt för dig som byggare att känna till lagar och regler kring byggprocessen. Lagar, förordningar och föreskrifter är tvingande regler medan allmänna råd endast är riktlinjer. De sistnämnda rekommenderar vi dock att följa för att undvika problem och tvister.

Plan- och bygglagen är en svensk lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Lagen uppkom 1 juli 1987 och har sedan dess genomgått ett antal förändringar. Med Plan- och bygglagen som grund har sedan BBR, Boverkets Byggregler, uppkommit. Det är en samling av föreskrifter och råd till Plan- och bygglagen men också till andra lagar inom branschen såsom t.ex. Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.fl.

Det är bra att känna till skillnaden mellan lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter samt allmänna råd. De föreskrifter som upprättats av myndigheter är mer detaljerade än de lagar och förordningar som upprättats av riksdag och regering. Kraven i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter är alltid juridiskt tvingande regler. Vi rekommenderar att även de allmänna råden följs, även om de rent juridiskt endast är riktlinjer. Att frångå allmänna råd innebär stora risker och ställer mycket högra krav på dig som byggare. Se de allmänna råden som styrande, för att vara på den säkra sidan. Det är dock alltid byggherren som i första hand är ansvarig att efterfölja lagar och förordningar men du som byggare ska naturligtvis hjälpa din kund att eftersträva lagordning.

Under de allmänna råden finns ofta branschspecifika överenskommelser som också är bra att känna till och efterfölja. Exempelvis finns GVK som ger ut branschregler för hur våtrum ska utformas och byggas.

Exempel på regler, lagar, allmänna råd och föreskrifter med mera, som du som byggare bör känna till är:

 • Boverkets Byggregler
 • EKS, som är en fortkortning av Europeiska konstruktionsstandarderna
 • Energideklaration
 • AMA, som är en förkortning av Allmän material- och arbetsbeskrivning
 • Funktionsregler tak
 • Generellt om branschregler
 • Standardavtal såsom AB (Allmänna bestämmelser), ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) och ABM (Allmänna Bestämmelser Materialleveranser)
 • Säkerhet i byggprocessen
 • Branschregler för våtrum

Ett flertal paragrafer och lagrum har ändrats de senaste åren och ytterligare förändringar kommer ske de kommande åren. Det är därför viktigt för dig som byggare att regelbundet uppdatera dig. Ta gärna hjälp av din Woody-rådgivare för att veta om förändringar skett och vilka lagrum du bör känna till i olika typer av projekt.

Att kunna lagar innan och utan är inget krav, men det är viktigt att generellt känna till vad som gäller. Du bör också veta var du tar reda på mer information när så blir nödvändigt. Följ förändringar som sker efter utgivning av reglerna hos Svensk författningssamling, SFS, när det gäller lagar och Boverkets författningssamling, BFS, när det gäller Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

LÄNKAR