Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
 • Lånesläp
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
 • Mån-Fre 06:30 - 17:00
 • Lör Stängt
 • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
 • Mån-Fre 06:30 - 17:00
 • Lör Stängt
 • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan ska upprättas för i princip alla typer av byggen. Arbetsmiljöplanen ska innehålla:

 • De regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen
 • Beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras.
 • En beskrivning av de åtgärder som skall vidtas för "arbeten med särskild risk" och andra förekommande risker.
 • Annan verksamhet på arbetsstället

För vissa typer av byggprojekt krävs även ytterligare information i arbetsmiljöplanen. Är du osäker på vad som ska ingå i arbetsmiljöplanen för just ditt byggprojekt, se ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE.

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS

Byggherren ansvarar för att utse vem som är BAS-P respektive BAS-U i projektet. Då byggherren står för projekteringen (i en utförandeentreprenad), är BAS-P ofta någon ur dennes organisation. Vad gäller BAS-U utses oftast någon från byggföretaget till detta. Byggherren kan under vissa omständigheter överlämna delar av eller hela sitt arbetsmiljöansvar till den som ska utföra byggarbetet. Detta kan vara en god idé då beställaren/byggherren är en privatperson med begränsade kunskaper om byggarbeten. Om en kund överlämnar ansvaret till dig som är byggare, är det viktigt att du har koll på ditt ansvar och dina befogenheter. Läs mer om vad som gäller för sådan överlämning HÄR.

BAS-P

Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, BAS-P, ska redan vid planering och projektering göra riskbedömningar och visa på de praktiska lösningar som behövs för att hantera riskerna så att projektet kan utföras på ett så säkert sätt som möjligt. Dessa riskbedömningar och förslag på åtgärder utgör grunden till Arbetsmiljöplanen, som BAS-P ansvarar för att upprätta.

BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet ansvarar för att Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen samt för att den löpande uppdateras enligt rådande förutsättningar. För detta krävs att samtliga aktörer såsom huvudentreprenör, underentreprenörer och sidoentreprenörer lämnar in riskbedömningar och åtgärdsförslag till BAS-U avseende deras del i utförandet. 

Tänk på att

 • Om du som byggare övertagit ansvaret för arbetsmiljön i projektet från byggherren, har du ansvar för samordningen av arbetsmiljöarbetet i projektet, inklusive BAS-P, BAS-U och Arbetsmiljöplan.
 • Om du har underleverantörer på ditt bygge, ställ krav i kontraktet på att de ska inkomma med sina riskbedömningar till BAS-U!
 • Se till att Arbetsmiljöplanen överlämnas fysiskt från BAS-P till BAS-U, och att inga oklarheter råder kring innehållet.
 • Använd arbetsmiljöplanen! Gå gärna igenom den på samordningsmöten om ni har sådana. Har ni inte något sådant möte idag, överväg att ta tio minuter varje vecka med alla på bygget för att påminna om vad som står i planen. En veckovis genomgång säkerställer att alla på bygget är införstådda i vilket arbetsmiljöarbete som bedrivs och att planen är aktuell ifrån rådande förutsättningar.
 • Är du osäker på din roll och ditt ansvar, kontakta oss!

Checklista

För dig som övertagit samordningsansvar:

 • BAS-P är utsedd
 • BAS-U är utsedd
 • Arbetsmiljöplan är upprättad
 • Arbetsmiljöplan är överlämnad från BAS-P till BAS-U
 • Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla
 • Arbetsmiljöplanen används och följs i det dagliga arbetet

För dig som inte övertagit samordningsansvar:

 • BAS-U har mottagit Arbetsmiljöplan från BAS-P
 • Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla
 • Arbetsmiljöplanen används och följs i det dagliga arbetet