Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljön på svenska arbetsplatser styrs av arbetsmiljölagen (AML). Myndigheten ARBETSMILJÖVERKET har i uppdrag att säkerställa att denna lagstiftning följs. För detta har arbetsmiljöverket tagit fram detaljerade, juridiskt bindande, bestämmelser för de krav som ställs på arbetsmiljöarbetet i ett företag, beroende av vilken typ av verksamhet företaget bedriver. För vad som gäller dig som är verksam inom byggbranschen se ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE samt ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE.

Statistik

Enligt arbetsmiljöverket är olyckor och arbetssjukdomar dubbelt så vanliga bland byggarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Fallolyckor utgör den vanligaste allvarliga olyckan, och risken för fallolycka är störst i byggbranschen.

Byggnadsarbetare utgör idag den yrkesgrupp inom bygg, som lider störst risk för allvarligare olycksfall. Andra yrkesgrupper som löper hög risk för allvarlig skada inom byggsektorn är betong- och anläggningsarbetare, golvläggare och målare.

Ungefär hälften av alla arbetsskador är relaterade till materialhantering såsom tunga lyft och transporter. Studier visar att byggmaterial i snitt flyttas fyra gånger inom arbetsplatsen innan det byggs in i konstruktionen. 

Statistiken i kombination med förutsättningarna i ett byggprojekt utgör viktigt underlag för vilka åtgärder man som byggare bör prioritera. Åtgärder såsom skyddsräcken och användning av skyddssele skulle kunna minska risken för fallolycka i ett projekt med arbete på höjd. I ett projekt med många materialleveranser kan en god leveransplanering minska antal förflyttningar inom arbetsplatsen och därmed sänka risken för arbetsskador. Vill du veta mer om hur du kan minimera olyckorna på din byggarbetsplats – kontakta oss.

Systematiskt miljöarbtet

Framgångsfaktorer för säkrare byggarbetsplatser är enligt experter förebyggande arbete och erfarenhetsåterföring. Exempel på förebyggande arbete kan vara riskanalyser och arbetsberedningar för specifika arbetsmoment. Detta har visat sig ge god effekt i såväl stora som mindre projekt. Viktigast av allt är en god säkerhetskultur där arbetsmiljöfrågan får en tydlig plats i det dagliga arbetet. Hur vill du bedriva arbetsmiljöarbetet i ditt nästa byggprojekt?

Kontakta oss om du vill ha tips och råd!