Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Essve
Art. nr: 006244347 EAN: 7317761075271 Lev. Art. nr: 20053

TRÄLIM VINTER (3916-)

Essve TRÄLIM VINTER, 006244347

TRÄLIM VINTER Läs mer

Visa alla tillgängliga varianter
Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

TRÄLIM VINTER

Trälim VINTER är ett vattenbaserat vitlim för allroundbruk. För bästa resultat ska material som ska limmas ha god passform och ytan helst vara nybearbetad. Limförband sätts i press under minst trettio minuter, gärna längre. Blir transparent efter torkning. Kan förvaras och användas kallt ned till -10°C, men bäst frostfritt. Ej torkat lim rengöres med vatten eller ESSVE RENGÖRING DUKAR. Fuktklass D2 Övermålningsbar Arbetstemperatur -10°C till +40°C Lagras stående i rumstemperatur max +25°C Trälim VINTER är BASTA-registrerad

ESSVE Trälim VINTER för inomhusbruk i torra, ej konstant fuktutsatta miljöer. För bästa resultat bör materialen vara torra och dammfria. För inomhus bruk I torra ej konstant fuktutsatta miljöer Allround trälim Trä mot trä OSB-, gips- och spånskivor Parkett och laminatgolv Utemöbler mm

Appliceringstemperatur (°C) -10 till +40
Färg Transparent
Förvaringstemperatur (°C) +10 till +20
Fuktklass D2
Härdningstid (min) 10-12
Huvudmaterial PVAc
Kräver en sugande sida Ja
Material att fästa Gips, Trä, Träfiber
Material att fästa i Trä, Gips, Träfiber
Miljökodning Inomhus
Nyans Transparent
Övermålningsbar Ja
Rengöring Rengöringsduk, Vatten
Temperaturresistens min/max -20 / 80
Typ Trälim
Volym (l) 0,75
Farosymboler GHS02
Miljöinformation
GHS04
Faroangivelser
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden.
P403+P233: Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501: Innehållet / behållaren lämnas till inlämningsställe för farligt avfall
Kompletterande märkning
EUH208: Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on och en blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.