Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar Stängt Nov-Feb
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Norgips
Art. nr: 006816716 EAN: 4260021860380 Lev. Art. nr: 49157

Grundputs Aquapanel, utvändig (2962-)

Norgips Grundputs, 006816716

GRUNDPUTS AQUAPANEL OUTDOOR SÄCK 25 KG Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

GRUNDPUTS AQUAPANEL OUTDOOR SÄCK 25 KG

Puts för armeringsnät och som grundputs.

25 KG

Vit Åtgång: 1,5 kg/mm/m2

Färg Vit
Materialåtgång 1,5 kg/mm/m2
Nyans Vit
Typ Grundputs
Vikt (kg) 25
Miljöinformation
GHS05
GHS07
Faroangivelser
H315: Irriterar huden
H318: Orsakar allvarliga ögonskador
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna
Skyddsangivelser
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P280: Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P501: Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning