Stäng
    • Öppettider

BASTA

Majoriteten av våra byggmaterialleverantörer registrerar sina produkter i BASTA. BASTA är ett miljöbedömningssystem för byggmaterial med syfte att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

Woody finns även representerat i BASTA:s marknadsråd för att göra systemet mer användarvänligt och därmed vara delaktiga i att farliga kemikalier fasas ut från byggbranschen.

Varför vi har valt att förorda BASTA:

  • Ett öppet system som det är fritt att söka i
  • BASTA kontrollerar kemikalieinnehållet i varje enskild del av produkten och följer EU:s regler om sammansatta artiklar (Fönster: gångjärn, karm, glas, etc.)
  • Produkter registrerade i BASTA är godkända enligt det svenska miljöcertifieringssystemet för byggnader; Miljöbyggnad
  • Icke-vinstdrivet med grund i forskning (IVL Svenska Miljöinstitutet)
  • Inga registreringar kan ske i systemet utan leverantörens kännedom