Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Art. nr: 006926969 EAN: 7350025250236 Lev. Art. nr: 301100053

RÖDSPRIT 670004 ADTECHLINE 4L (16535-1029)

Ad TechLine RÖDSPRIT 670004 ADTECHLINE 4L , 006926969

Rödsprit Adtechline Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

Rödsprit Adtechline

AdTechLine® Rödsprit. Bränsle till spritkök och stormkök. Brinner utan att sota. Kan också användas för rengöring av vindrutor och speglar samt för fläckborttagning.

Miljöinformation
GHS04
GHS07
Faroangivelser
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P280: Använd ögonskydd
P337+P313: Vid bestående ögonirritation Sök läkarhjälp
P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
P501: Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning