Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar Stängt Nov-Feb
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Norgips
Art. nr: 006927162 EAN: 4006379079025 Lev. Art. nr: 253939

Handgipsputs Rotband (2978-)

Norgips Handgipsputs, 006927162

HANDGIPSPUTS ROTBAND 10 KG Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

HANDGIPSPUTS ROTBAND 10 KG

Rotband Handgipsputs är en universalputssom ger ett professionellt resultat på både väggar och tak.

10KG

Lätt att blanda och kan användas på nästan alla underlag inomhus t.ex. tegel, obehandlad puts, betong, cementputs, gipsputs, gipsskivor. Ger ett gott klimat i bostaden. Ånggenomsläpplig, d.v.s. den reglerar luftfuktigheten genom att absorbera och vid behov avge fukt. Lämplig för kök och våtutrymmen.

Böjdraghållfasthet Ca ? 1 N/mm²
Brandklassad A1 - Obrännbar
Densitet (kg/m³) 1000 (torr)
Lagringstid Torrt på pall i 3 månader
Materialförbrukning 0,8 kg torrbruk /mm-m²
PH-värde 10-12
Rek. skikttjocklek (mm) 5-50
Torktid 14 genomsnittliga antal dygn (10 mm)
Tryckhållfasthet Ca ? 2 N/mm²
Typ Handgipsputs
Vikt (kg/frp) 10
Miljöinformation
GHS05
Faroangivelser
H318: Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P280: Använd ögonskydd
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310: Kontakta genast läkare