Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar 9:00 - 12:00
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Cuprinol
Art. nr: 007554122 EAN: 7391306195433 Lev. Art. nr: 5358378

Grundolja Utomhus (20594-723)

Cuprinol Grundolja, 007554122

CUPRINOL UTOMHUS 1L Läs mer

Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

CUPRINOL UTOMHUS 1L

För impregnering av ytor före målning eller lasering

Effektivt skydd. Djuppenetrerande. Mot rötsvamp och blånadssvamp på trä

Användningsområde Utomhus
Förvaring Frostfritt
Rengöring Verktyg Såpvatten
Torktid 4 timmar
Typ Grundolja
Utförande 1 strykning
Volym (l) 1
Åtgång (m²/l) 4,5-5,5
Övermålningsbar (h) 16
Miljöinformation
Faroangivelser
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P273: Undvik utsläpp i miljön.
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.