• Stäng

    Ta nästa steg - Den enkla vägen till en renoverad trappa

    Ta nästa steg - Den enkla vägen till en renoverad trappa

    Med åren blir din trappa allt mer sliten. Samtidigt har trender gjort att trappan ses som en viktig del av hemmets inredning. Sätt värde på din tid och dina pengar genom att välja renovering av trappan istället för att byta ut den mot en ny. Vårt trapprenoveringskoncept innehåller ett fåtal komponenter och gör att lösningen fungerar oavsett om trappan är öppen, stängd, rak eller svängd. Delarnas design och metoden för renoveringen passar både yrkeshantverkare och gör-det-självare. Ta steget och uppnå ett enastående slutresultat med material som håller under många år framåt.

    Trapprenovering - före/efter - Montering av trapprenoveringssteg

     

    1. Trapprenoveringssteg med integrerad trappnos
    Steget går att lägga direkt på de flesta olika underlag

    2. Sättsteg för stängda trappor

    3. Bakkantlist för öppna trappor
    Få ett snyggt avslut på varje trappsteg

     


     

    Ett koncept fyllt av möjligheter

    Grunden i trapprenoveringskonceptet är våra steg med integrerad trappnos. De framställs av omsorgsfullt utvalt material och tack vare olika sorteringar finns variation och valmöjligheter. Matchande sättsteg och bakkantlister bildar tillsammans med övriga monteringstillbehör en stark totallösning för den som ska renovera sin trappa.

    Lundbergs trapprenovering enkelsteg alla serier

     

    Lundbergs trapprenovering sättsteg    
    Sätt stilen med sättstegen
    Sättstegen, de vertikalt placerade skivorna för stängda trappor, finns i samma matchande träslag som trapprenoveringsstegen. Det går även att använda det vita sättsteget för den som vill bryta av med en annan färg i sin trappa.
      Anpassad för alla typer av trappor
    Trapprenoveringsstegen i kombination med sättsteg eller bakkantlister löser renoveringen av olika trapptyper. Renoveringsstegens olika dimensioner hanterar de flesta trappmåtten och lämnar minimalt med spill.
      Dubbelsteg
    Från ett dubbelsteg får du ut två steg till din trappa.

     

    Visste du att
    Alla våra trapprenoveringssteg är tillverkad av europeisk ek eller ask

    Det finns tre serier att välja mellan beroende på önskad materialsortering
    Premium - 8 mm
    Classic - 12 mm
    Rustic - 8 mm

    Produktion i Sverige med högteknologisk svensk tillverkningsprocess
    Stegen monteras med MS-polymerlim

    Lundbergs trapprenovering innermått på trappstegen

    Täcker befintliga steg
    Trapprenoveringsstegens olika mått räcker för att täcka stegen i din trappa

    Lundbergs trapprenovering - mät din trapp med trappmätarenTrappstegsmätare
    Med trappstegsmätare som mall måttar du snabbt och exakt in det som sedan ska kapas i ditt nya trapprenoveringssteg.

    Lundbergs trappstegsmätare

     


     

     

    När kan enkel- respektive dubbelsteg användas?

    Våra trapprenoveringssteg i massivt trä finns i två olika utföranden; enkelsteg och dubbelsteg. Med integrerad trappnos på en respektive två långsidor erbjuder vi ett sortiment som på bästa sätt minimerar spill när en trappa renoveras. Hur enkel- och dubbelstegen kan användas framgår av exemplen nedan.

     

    Planera med eftertanke
    Utnyttja materialet optimalt

     
      För raka partier i trappan
    De raka stegen i din trappa renoveras med fördel med hjälp av våra enkelsteg så länge trappan inte är bredare än 1 meter och har ett stegdjup större än 294 mm. Det går att använda dubbelstegen som delas på mitten och räcker till två steg om så föredras. Har din trappa ett udda antal raka steg är ett enkelsteg att föredra för att utnyttja materialet effektivt och minska kostnaderna.
      Minimera materialspill vid svängda partier
    I de flesta fall räcker ett dubbelsteg till två av trappans plansteg i det svängda partiet. Tack vare dubbelstegens djup och dubbla framkanter ger den diagonala kapningen två ”tårtbits”-renoveringssteg. Tar man ett något längre dubbelsteg ökar möjligheten att få ut två fungerande steg ur materialet.

     


    Trapprenoveringssteg i massivt trä

     

    PREMIUM trapprenovering - 8 mm

    Omsorgsfullt utvalt material av finaste sortering i ek och ask. Materialet i helstav har återhållsamma nyansskillnader och ger ett enhetligt uttryck.

    Lundbergs trapprenoveringssteg premium grundoljad ek   Lundbergs trapprenoveringssteg premium lackad ek   Lundbergs trapprenoveringssteg premium obehandlad ek
    Trapprenoveringssteg ek grundoljad
    Finns som enkel- och dubbelsteg
      Trapprenoveringssteg ek lackad
    Finns som enkel- och dubbelsteg
      Trapprenoveringssteg ek obehandlad
    Finns som enkel- och dubbelsteg (beställningsvara)

     

    Lundbergs trapprenoveringssteg premium grundoljad ask   Lundbergs trapprenoveringssteg premium lackad ask    
    Trapprenoveringssteg ask grundoljad
    Finns som enkel- och dubbelsteg (beställningsvara)
      Trapprenoveringssteg ask lackad
    Finns som enkel- och dubbelsteg (beställningsvara)
       

     

     

    CLASSIC trapprenovering - 12 mm

    Den livfulla och trestaviga eken som bland annat passar bra ihop med trestavsparkett.

    Lundbergs trapprenoveringssteg classic grundoljad ek   Lundbergs trapprenoveringssteg classic lackad ek    
    Trapprenoveringssteg ek grundoljad
    Finns som enkel- och dubbelsteg
      Trapprenoveringssteg ek lackad
    Finns som enkel- och dubbelsteg
       

     

     

    RUSTIC trapprenovering - 8 mm

    Ett materialurval med flera färgnyanser och något fler kvistar ger ett steg med rustik känsla. Tillverkad av helstav.

    Lundbergs trapprenoveringssteg rustic grundoljad ek   Lundbergs trapprenoveringssteg rustic lackad ek    
    Trapprenoveringssteg ek grundoljad
    Finns som enkel- och dubbelsteg
      Trapprenoveringssteg ek lackad
    Finns som enkel- och dubbelsteg
       

     

     

    Sättsteg - till stängda trappor

    Sättsteget är den lodräta delen mellan den stängda trappans steg. De finns i matchande träslag och ytbehandlingar men också i avvikande vitt för ett ljusare intryck.

    Lundbergs trapprenovering sättsteg alla färger

     

    Bakkantlist - till öppna trappor

    Bakkantlisten används för att täcka baksidan på trappans plansteg samt för att fixera trapprenoveringssteget.

    Lundbergs trapprenovering bakkantlist alla färger och innermåttet

     

     


     

    Ta steget från ord till handling

     Lundbergs trapprenovering steg 1 - förbered trappan    Lundbergs trapprenovering steg 2 - måtta in och såga till
    Förbered trappan
    Se till att underlaget där du ska lägga dina nya trapprenoveringssteg är jämnt, torrt och rent. Rugga upp trä eller målade ytor för att limmet ska få ordentligt fäste.
      Måtta in och såga till
    Någon form av mall är nödvändig att använda när måtten på planstegen i din befintliga trappa ska överföras till trapprenoveringsstegen. Pappersmallar kan användas men vi förordar vår utmärkta trappstegsmätare.
         
     Lundbergs trapprenovering steg 3 - limma det befintliga steget    Lundbergs trapprenovering steg 4 - montera det nya steget
    Limma det befintliga steget
    Monteringslim av typen MS-polymer skall användas när du lägger ditt trapprenoveringssteg på plats. Fördela limsträngen jämnt över hela plansteget som ska täckas av ett nytt renoveringssteg. Räkna med att en limpatron räcker till ungefär två till tre steg.
      Montera det nya trappsteget
    Lägg ditt tillkapade renoveringssteg på plats och trampa på steget för att fördela limsträngarna så jämnt som möjligt mellan materialen. Se till att trapprenoveringssteget ligger i exakt position när limmet sedan härdar.

     Lundbergs trapprenovering steg 5 - slutresultatet


    Se monteringsfilmen för trapprenovering

     

     


     

    Renovering av vilplan

    Vi har två olika lösningar för renovering av vilplan. Dels har vi paketen med 13,5 mm tjock helstavslamellparkett där den integrerade trappnosen passar 8 mm trapprenoveringsstegen. Dels har vi ett paket med ekstavsparkett i 16 mm tjocklek där en separat trappnos kompletterar lösningen som passar bäst ihop med 12 mm trapprenoveringssteg.

     Trapprenovering lundbergs renovering av vilplan    Trapprenovering lundbergs renovering av vilplan förklaringsbild

     


    Att tänka på i samband med köp

    Mät upp trappan steg för steg. Om det är en öppen trappa skall bakkantlist monteras, vid stängd trappa kan sättsteg monteras. Trapprenoveringssteg med dubbel framkant delas och du får ut två steg av ett.

     

    Montera stegen med Lundbergs trapprenoveringslim eller monteringslim av typen MS-Polymer (innehåller inga lösningsmedel). En limpatron räcker till ca 2-3 steg, åtgången är ca 500 ml/m2.

    • Ytan där trapprenoveringssteget monteras ska vara torr, ren och jämn.
    • Om man väljer att limma plansteget på linoleum- eller nålfiltsmatta ska man vara säker på att mattan sitter ordentligt fast i underlaget. Plast eller vinylmatta skall alltid tas bort innan montering.
    • Montering direkt på betong eller i ståltrappor avrådes.
    • Heltäckningsmatta i befintlig trapp ska alltid tas bort.
    • Se till att den gamla framkanten är rak så att limmet och det nya trapprenoverings- stegets framkant får kontakt och bra fäste.

    De trapprenoveringssteg som är grundoljade från fabrik skall oljas direkt efter montering när limmet har härdat.

     

    Obs! Trapprenoveringsstegen i massivt trä ska lagras i rumstemperatur minst 24 timmar innan montering. Den relativa luftfuktigheten (RF) skall ligga i intervallet 30-60% och temperaturen ska vara minst 20C före, under och efter monteringen. Förpackningen ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till montering.

     


     

    Så mäter du stegets längd och djup inför köpet

    För att få med dig rätt produkter från butiken är det viktigt hur du mäter. Mät varje stegs maximala längd och djup i din befintliga trappa. 

    Raka trappsteg   Svängda trappsteg
     Trapprenovering mät raka steg    Trapprenovering mät svängda steg
         
    Hörn trappsteg   Sättsteg och bakkantlist
     Trapprenovering mät hörn steg    Trapprenovering mät bakkantlist eller sättsteg