Stäng

Historia

Historia

1950 Varbergs Träimpregnering startas av Johan Alfred Johansson. Bolaget börjar då med med impregneringsverksamhet. Johan Alfred driver ett sågverk i Gräsås utanför Halmstad tillsammans med sina söner. Sågverket har anor från 1890-talet

1960-tal Bolaget börjar handla med byggmaterial, och expanderar kraftigt i samband med miljonprojekten, Ringhals kärnkraftverk & Värö Bruk

1969 Bolaget påbörjar flytt till nuvarande plats på Susvindsvägen

1972 Andra & tredje generationen köper ut släkten ur bolaget

1970-tal En omfattande hyvleriverksamhet byggs upp

1978 Bolaget går med i inköpskedjan Interpares. Inkråmet från konkursade Byggma Syd köps (f.d Varbergs Träförädling)

1983 Heimroths i Rolfstorp (Utanför Varberg) förvärvas

1986 Falkenbergs Byggmaterial, Kök & Ting i Falkenberg samt fastigheten Tegelbruket i Falkenberg förvärvas

1991 Bolaget startar en byggmaterialhandel i Berlin, Scandi Holz und Baustoffe. En omfattande brand inträffar i hyvleriet som brinner ner till grunden

1992 Ett nytt hyvleri byggs snabbt upp & står rustat inför framtiden. Finanskrisen stramar åt och bygghandeln i Falkenberg läggs ner. Fjärde generationen kommer med i företaget

1994 Hyvleriverksamheten bryts ur företaget och Varberg Timber bildas. Den tyska bygghandeln säljs av

2000 Varbergs Träimpregnering byter namn till Varbergs Trä.

2004 Internetförsäljning av fönster startas upp.

2005 Bygghandel i Falkenberg startas igen, Woody Falkenberg

2008 Internetförsäljning av fönster blir ett eget varumärke, Villafönster

2011 Varbergs Trä bygger nytt logistiklager för VillaFönster i Varberg