Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Stäng
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Kundutbildningar

Kundutbildningar

Vi har tagit fram de väsentligaste utbildningarna och certifikat som är nödvändiga för att du ska kunna bli så bred som möjligt i din arbetsutövning. Vi tar hand om allt, och du går från oss med ett intyg i handen och kunskap på banken.

Vi tar hand om våra kunder och vill erbjuda mer än bara material. Vi tänker på helheten, där kunskap och säkerhet är två viktiga faktorer. 

Varje vinter brukar vi erbjuda nedanstående utbildningar, om det finns underlag kan vi genomföra dem när som helst på året. Priserna kan variera beroende på antal anmälningar och vilket utbildningsföretag som för tillfället kan ta sig an utmaningen.

Meddela vilka utbildningar du är intresserad av genom att fylla i formuläret till höger (eller maila info@varbergstra.se) så blir du kontaktad när nästa utbildning finns tillgänglig. Detta är endast en intresseanmälan och ingen bindande anmälan.

Bas P / Bas U
Arbetsmiljölagen kräver att det finns en BAS P och en BAS U vid bygg- och anläggningsarbete, oavsett arbetets eller företagets storlek. På en byggarbetsplats innebär det nästan alltid att flera olika företag jobbar sida vid sida. Och det innebär att man ofta behöver samordna sina arbeten så att man inte skapar risker för varandra. Det är därför det finns särskilda regler för byggarbetsplatsen där fler än bara arbetsgivaren kan ha ett visst arbetsmiljöansvar. Syftet med detta är att alla ska få en säker arbetsmiljö.
Tid: Heldag
LÄS MER

Ställningskurs
Allmän utbildning om ställningar är en helt nödvändig utbildning för dig som arbetar med ställningar upp till 9 meter. För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar kräver Arbetsmiljöverket att alla som bygger, ändrar, nedmonterar och ansvarar för ställningar skall ha genomgått en teoretisk utbildning.
Tid: Heldag

Liftutbildning
Liftar som hanteras fel innebär olycksrisker för föraren, personal på arbetsplatsen och allmänheten. Med vår utbildning undviker du sanktioner och minskar risken för tillbud, olyckor och allt som följer därav i form av kostnader för sjukskrivningar, rehabilitering, produktionsbortfall och maskinreparationer.
Tid: Heldag

Grundläggande fallutbildning
Vid allt arbete över två meter, där fast fallskydd saknas, eller om särskild risk föreligger skall fallskydd användas. Arbetstagare skall även vara utbildad inom fallskydd för att känna till riskerna som detta medför. Denna kurs följer Arbetsmiljöverkets författningssamling, samt gällande EU-direktiv.
Tid: Halvdag

Säkra lyft
För att minska antalet olyckor och öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med lyft­anordningar, finns det krav från EU om att alla skall ha genomgått en teoretisk utbildning. En lyft­anordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Vår utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, EU direktiv, samt föreskrifterna AFS 2006:6
Tid: 
Halvdag

Heta arbeten
Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta Arbeten®. Den som skall utföra brandfarliga heta arbeten skall ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt.
Tid: Heldag

Hållbart byggande
Hälso- och miljömedvetna konsumenter skapar just nu en ny marknad för hållbart byggande, vilket är både en utmaning och en möjlighet för ett mindre byggföretag.
Pris: 2900 kr ex. moms
Tid: 8h (Utbildningen är uppdelad i 4 delar under en dag)
LÄS MER

Sten Folkesson - Handslaget
Sten Folkesson är juridisk expert på Konsumenttjänstlagen och tar Bygghantverkaren i försvar och värnar om Bygghantverkaren.
• Avtalsskrivning
• Betalningar och faktureringar.
• Betalningssäkring
• Totalentreprenör, huvudentreprenör, entreprenör, underentreprenör.
• Definitioner ROT renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader.
• Konsumenttjänstlagen (KtjL)
•Reklamationer och garantier

Tid: 4 h
LÄS MER

Saknar du någon utbildning? Maila info@varbergstra.se, vi fixar och samordnar det mesta!