Ring oss idag! 0340 69 00 00. Öppettider: Vardagar 06:30 - 17:00 Lördagar Stängt Nov-Feb
  • Lånesläp
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
Välj butik
Butik
Varbergs Trä Varberg
Susvindsvägen 22
432 32 Varberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt
Butik
Varbergs Trä Falkenberg
Plankagårdsvägen 3
311 45 Falkenberg
Öppettider
  • Mån-Fre 06:30 - 17:00
  • Lör Stängt
  • Sön Stängt

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Summa med moms
Paroc
Art. nr: AVA_006087606

BYXA 1500 1370 (3163-)

Paroc BYXA 1500 1370, AVA_006087606

Some text and a bit more. Läs mer

Visa alla tillgängliga varianter
Hämta i butik
Varberg: Kontrollerar lagerstatus
Falkenberg: Kontrollerar lagerstatus
Köp online
Kontrollerar lagerstatus
Beräknad leverans:
Produktinformation

Some text and a bit more.

Två lösa spikfickor i Cordura med verktygshankar, kan stoppas innanför byxan. Gylf med knappar. Sidfickor. Två bakfickor med bälg. Hammarhank. and a bit more..
Två lösa spikfickor i Cordura med verktygshankar, kan stoppas innanför byxan. Gylf med knappar. Sidfickor. Två bakfickor med bälg. Hammarhank. Ficka på lår. Förstärkt tumstocksficka med pennficka och dubbel knivhållare. Benficka och telefonficka i vattenavvisande material. Pennficka och extraficka. Mejselfickor och verktygshankar på höger spikficka. Cordura-förstärkta knäskyddsfickor med möjlighet till två knäskyddsplaceringar. Infällbar ID-kortsficka. D-ring i fronthälla. Plaggtvättad. Material: 100% bomullscanvas. Vikt: 370 g/m2.
Stomme Fingerskarvad kvistfri impregnerad fura
Kulör NCS-S 0502-Y (Vit) Glans 40
Glas 3-glas dubbel energi + argon
Härdat glas in- & utsida
U 1,1
Glasningslist Droppbleck av vitlackerad aluminium
Glaslister i vit kompositmaterial
Karmskruv Förborrat 14 mm
(Karmskruv ingår ej)
Karmdjup 105 mm
Karmyttermått Modulmått minus 20mm
Handtag Hoppe Tokyo mörkgrå aluminiumutseende
LPGV som standard (invändigt handtag)
Ljudvärde 31 db
Gångjärn Elförzinkat stål
Bakkantssäkrade och justerbara
Spanjolett 4-punktslåsning. 2 hakkolvar, 2 kilkolvar
Dörrbroms Steglös via spanjoletten
Tröskel Helt i ädelträ iroko
Gummilist Svart
Miljöinformation
GHS04
GHS07
GHS08
GHS09
Faroangivelser
H222: Extremt Brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P314: Sök läkarhjälp vid obehag.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 °F.
P501: Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.
Kompletterande märkning
Svanen Certifikat ID: 7b743806-e7df-474c-a7c1-ab9938de9cc9
EU-Blomman Certifikat ID: 63a4eb61-a4fd-457a-aae8-ba0e92a1ebbd
EUH201A: Varning! Innehåller bly.
EUH031: Kontakt med syra frigör giftig gas