Stäng

WOODY BYGGHANDEL - ETT MILJÖMEDVETET VAL

Vi på Woody Bygghandel arbetar med att miljöcertifiera alla Woody-bygghandlare enligt ISO 14001. Idag är över 80 % miljöcertifierade. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan både vad gäller produkter, transporter, energi och avfallshantering. Våra bygghandlare genomgår en noggrann miljörevision varje år och hos våra leverantörer gör vi miljöbedömningar och andrapartsrevisioner.

VÅR MILJÖPOLICY OCH VÅRA MILJÖMÅL

Vår miljöpolicy innehåller de viktigaste punkterna som vi som vi ska arbeta utifrån för att minska vår miljöpåverkan. Utifrån miljöpolicyn har vi satt upp miljömål som ligger till grund för det praktiska miljöarbetet på våra anläggningar.

WOODY ARBETAR AKTIVT MED MILJÖFÖRBÄTTRINGAR

I enlighet med miljöledningssystemet arbetar vi med ständiga förbättringar. Varje år rapporterar bygghandlarna in sina miljöbokslut fyllda av miljöförbättringar som genomförts i verksamheten. Exempel på miljöförbättringar är energieffektiviseringar, logistiklösningar som minskar antalet transporter, återanvändning och återvinning.

HÅLLBART BYGGANDE

Utvecklingen mot hållbart byggande med färre farliga kemikalier, mer energieffektiva byggnader och minskad resursåtgång går allt snabbare. Vi följer den utvecklingen och ser också till att vara en del av den genom utbildning av personal och krav på leverantörer.

Nu har vi även tagit fram en utbildning i hållbart byggande för våra kunder. Den utgår från byggandets miljöbelastning och binder samman miljöaspekter med konstruktionslösningar och byggfysik. Läs mer på länken nedan om ni är intresserade av utbildningen. Ni anmäler er till er lokala bygghandlare.

KURSBESKRIVNING HÅLLBART BYGGANDE UTBILDNING (PDF)

WOODY OCH TRÄ

Samtliga av Woodys virkesleverantörer är spårbarhetscertifierade enligt FSC eller PEFC.

FSC, (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), är en oberoende, internationell medlemsorganisation. Certifiering i enlighet med FSC:s bestämmelser innebär att företaget bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

PEFC (PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES) är ett internationellt system bildat av skogsägare och skogsindustrin som ett svar på behovet att ta hänsyn till det småskaliga familjeskogsbrukets villkor samtidigt som de följer internationellt accepterade riktlinjer och krav för hållbart skogsbruk.

BYGGPALL

Vi uppmanar våra leverantörer att använda byggpall. Ett branschgemensamt retursystem med större volymer än något annat system, vilket bidrar till en hög andel returer. Engångspallar och olika leverantörers egna retursystem innebär en ständigt upprepad miljömässig belastning hela vägen från skog till container. Byggpallen har ett fast återköpspris vilket innebär full ersättning för pallen oavsett hur trasig den är.

Alla pallar kontrolleras och repareras efter varje användning och återanvänds. Byggpall bidrar därför till att minska mängden byggavfall. Dessutom är byggpall mer kostnadseffektivt än något annat system.