Stäng
    • Öppettider

WOODY BYGGHANDEL - ETT MILJÖMEDVETET VAL

WOODY BYGGHANDEL - ETT MILJÖMEDVETET VAL

Vi på Woody Bygghandel arbetar med att miljöcertifiera alla Woody-bygghandlare enligt ISO 14001. Idag är över 80 % miljöcertifierade. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan både vad gäller produkter, transporter, energi och avfallshantering. Våra bygghandlare genomgår en noggrann miljörevision varje år och hos våra leverantörer gör vi miljöbedömningar och andrapartsrevisioner.

Det finns mycket mer att göra för miljön

För oss är hållbarhet ett vitt begrepp. Det handlar om att hushålla med jordens resurser och även att bidra till en mer hälsosam och säker arbetsmiljö. Man kan t ex välja produkter av bättre kvalitet och undvika slit-och-släng. Det sparar in på jordens resurser i ett längre perspektiv. Man kan också låta oss sampacka allt byggmaterial och på så vis minska antalet transporter. Detsamma gäller mängdberäkningen som vi gärna hjälper dig med. Är man noga vid projektstart så blir det mindre spill. Det gäller även kapning av t ex virke och skivor. Med rätt längder redan från början, blir det mindre transporter och mindre avfall.

HÅLLBART BYGGANDE

Utvecklingen mot hållbart byggande med färre farliga kemikalier, mer energieffektiva byggnader och minskad resursåtgång går allt snabbare. Vi följer den utvecklingen och ser också till att vara en del av den genom utbildning av personal och krav på leverantörer.

Nu har vi även tagit fram en utbildning i hållbart byggande för våra kunder. Den utgår från byggandets miljöbelastning och binder samman miljöaspekter med konstruktionslösningar och byggfysik. Läs mer på länken nedan om ni är intresserade av utbildningen. Ni anmäler er till er lokala bygghandlare.

KURSBESKRIVNING HÅLLBART BYGGANDE UTBILDNING (PDF)

Vill du också bygga hållbart?

Nu har vi gjort det lite lättare för dig som vill göra hållbara produktval. Vi har märkt upp våra  miljöanpassade produkter, både i butiken och på nätet. Håll utkik efter våra kategoriskyltar som ger dig tips och råd om hållbara produktval i olika produktsegment, t ex fogskum, virke och byggskivor.

Passa på att utnyttja den kunskap våra medarbetare har om hållbara val. De hjälper dig gärna, både när det gäller material och byggmetoder.

 

Vårt eget miljöarbete

Produktmärkningen är bara en del av vårt övergripande miljöarbete, som också inkluderar en anpassning av vår egen verksamhet. Vi tar vårt ansvar och gör vad vi kan för att minska vår egen miljöpåverkan. Därför har vi t ex miljöcertifierat hela vår verksamhet, vilket vi är mycket stolta över. Alla
nya investeringar gör vi också utifrån ett miljöperspektiv.

VÅR MILJÖPOLICY OCH VÅRA MILJÖMÅL

Vår miljöpolicy innehåller de viktigaste punkterna som vi som vi ska arbeta utifrån för att minska vår miljöpåverkan. Utifrån miljöpolicyn har vi satt upp miljömål som ligger till grund för det praktiska miljöarbetet på våra anläggningar.

WOODY ARBETAR AKTIVT MED MILJÖFÖRBÄTTRINGAR

I enlighet med miljöledningssystemet arbetar vi med ständiga förbättringar. Varje år rapporterar bygghandlarna in sina miljöbokslut fyllda av miljöförbättringar som genomförts i verksamheten. Exempel på miljöförbättringar är energieffektiviseringar, logistiklösningar som minskar antalet transporter, återanvändning och återvinning.