Stäng

Så här handlar du av oss på brädgården

Så här handlar du av oss på brädgården

  • Vår personal registrerar det material du hämtar i vårt system
  • Du uppger kundnummer, namn eller bilnr. Ett ordernummer skapas.
  • Du skall alltid gå in till kassan, där uppger du något av ovan!
  • Där får du en kvittens på materialet (kvitto, följesedel eller faktura)
  • Var beredd på att att uppvisa kvittensen vid utfart!
  • KLART! Välkommen åter!